entr

Özbuğday'lı Olmak

Eğitim

Günümüzde tohumculuk sektörü sadece klasik ziraat mühendisliği eğitiminin çok ötesinde insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada çalışanlarımızın yıl içerisinde göstermiş oldukları performanslarını ölçmek, “Kariyer Planlamalarını” ve “Eğitim & Gelişim İhtiyaçlarını” belirlemek amacı ile yıl içinde çeşitli eğitim programlarımız bulunmaktadır.

Firmamıza yeni katılan personelimize oryantasyon ve iş başı eğitimleri verilmesinin yanısıra çalışanlarımızın kariyer yolunda eğitim ihtiyaçları tespit edilerek kişiye özel eğitim ve gelişim programları tasarlanmaktadır. Bu program kapsamında tohumculuk sektörünün temel taşlarını oluşturan klasik ıslahçıları, biyoteknologlar tohum üretim ve proses mühendisliği, tohumculuk mevzuatı ve çok özel stratejiler gerektiren tohum pazarlama teknikleri ile yabancı dil eğitimi konularında verilen uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Sektörel değişikliklere ve yeniliklere göre her sene yenilenen içeriği ile hedefimiz tohumculuk sektöründe kalifiye eleman yetiştirmektir.

İnsan kaynakları Bölümü tarafından takip edilmekte ve gerekli eğitimler planlanıp uygulanmaktadır.

Kurum içi eğitimlerimiz dışında çalışanlarımıza ihtiyaca ve görev konularına bağlı olarak dış eğitim olanakları da sağlanmaktadır.

Sosyal Olanaklar

Motivasyon ve İç İletişim

Özbuğday Tohumculuk, çalışanlarını ortak hedefler etrafında toplamak amacıyla motivasyon faaliyetlerine önem vermektedir.

Özbuğday Tohumculuk'un motivasyon faaliyetlerinde hedef, çalışanlarının performansını artırmak, iş dışında çalışanlarını bir araya getirerek aileleriyle birlikte kaynaşmalarını sağlamak ve şirket kültürünü benimseyerek ortak bir hedef için bir araya gelmelerini sağlamaktır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Özbuğday Tohumculuk, her yıl üniversitelerimizin Ziraat Fakülteleri'nde okumakta olan onlarca öğrenciye genel merkezinde ve tüm Türkiye genelindeki temsilcilerimizle birlikte staj yapma imkanı sağlamaktadır.

Öğrenciler Genel Merkez'e yaptıkları başvuruları sonucu değerlendirilir ve uygun görülen bölgelerdeki Satış&Pazarlama, Ar-Ge ve Üretim Departmanlarında mecburi stajlarını yapma imkanı bulurlar.

Stajyerlerimizden üstün performans gösterenlere askerlik durumları değerlendirildikten sonra uygun görüldüğü takdirde firmamızda çalışma imkanı verilmektedir.

Eğitime % 100 destek veren Özbuğday Tohumculuk'un Antakya merkezde biri Anadolu Lisesi olmak üzere iki okulu bulunmakta ve her yıl üniversiteyi kazanan başarılı 30 öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır.