entr

İnsan Kaynakları Yaklaşımı

Temel insan kaynakları politikamız "farkı yaratan insandır" ve bu nedenle başarımızın temelinde çalışanlarımız vardır.

Firmamızdaki tüm çalışanlarımız yaptığı işin öneminin bilincindedir ve inisiyatif kullanabileceği bir çalışma ortamına sahiptir.

Türkiye'de tarla bitkileri üretimi yapılan tüm bölgelerde faaliyet gösteren grup şirketlerimizin insan kaynağı konusundaki birincil hedefi ülkemizin en iyi üniversitelerinde yetişmiş, kendini geliştirmeyi hedefleyen ve şirketimize değer katacak elemanları bünyesine almaktır. Kaliteli hizmetin ancak eğitimli ve kalifiye bir ekibin elinden çıkabileceğini düşünerek firmamızda çalışan tüm personelimizde bulunan özellikler;

  • Takım çalışmasına uygunluk,
  •  Araştırmayı seven ve kendini geliştirmeye açık,
  • Konusunda uzmanlık'tır. Grup çalışanlarının %40'ını ziraat mühendisleri oluşturmaktadır. Yukarıdaki özelliklerin yanısıra tüm ziraat mühendisi ekibimizde bulunan özellikler ise;
  • Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri veya Bitki Koruma Bölümlerinden mezun olmak,
  • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak, 
  •  Sürücü belgesi ve aktif sürüş deneyimi sahibi olmak,
  • Proje yönetim deneyimi olmak,
  • (Erkek adaylar için) Askerlik hizmetini tamamlamış olmaktır.

Çiftçilerimize ekim ve yetiştirme teknikleri konusunda kusursuz hizmet verebilmek amacıyla satış ve pazarlama ekibimiz ülke genelinde 35'in üzerinde saha çalışması yapmakta ve üreticilerimizin arazilerini bizzat ziyaret edip bilgi ve tecrübelerini aktarmaktadırlar.