entr

Özbuğday Bursu

Amacı:

Bursun amacı, başta Özbuğday Lisesi ve Hüseyin Özbuğday Anadolu Lisesi’nden başarı ile mezun olan öğrenciler olmak üzere, Türkiye sınırları içerisinde bir devlet üniversitesine girmeye hak kazanmış, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, yaşama çağdaş bir pencereden bakan, ancak sınırlı maddi imkâna sahip öğrencilere yüksek öğretimleri süresince karşılıksız ve sınavsız burs vererek topluma yararlı olmalarını sağlamaktır. 

Adaylık  Şartları:

 • Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veren fonun önceliği yetim, öksüz veya anne-babası ayrı olan öğrenciler, doğal afet mağdurları, şehit çocuklarıdır.
 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Ülke sınırları içerisinde lisans öğrenimi görmek,
 • Eğitim ücretini ödemekte kısıtlı imkânlara sahip olmak,
 • Orta öğretim diploma notunun en az 4.0/5.0 olması,
 • İnsanlık birikiminin ışığı altında ülkemize ve dünyaya katkı sağlama amacı bulunan sorumluluk bilincine sahip bir birey olmak. 
 • Aynı aileden Özbuğday Eğitim ve Başarı Fonu Bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

Kapsam:


Bursiyerleri Fon Yönetimi belirlemektedir. Öğrencilerin Akbank’ta açtıracakları burs hesaplarına her yıl Fon Yönetimi tarafından belirlenen burs miktarı yatırılmaktadır. Verilen burs karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl, Hazırlık Programında okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için dört yıldır. Tıp Fakültesi öğrencileri için 1 yıl hazırlık + 6 yıl lisans olmak üzere en fazla 7 yıldır. Burs kapsamına dahil olan öğrenciler başka bir üniversite ya da bölüme yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam eder. Öğrenci, eğitimine ara vermesi durumunda Fon Yönetimini bu durumdan haberdar etmekle mükelleftir. 

Burs için, öğrencilerin üniversiteye giriş sınavında aldıkları puan ile mezun oldukları okuldaki ve üniversite öğretimleri sürecindeki başarıları ile mali durumları dikkate alınmaktadır. 
Her yıl başvuruda bulunan öğrenciler aşağıda belirtilen evrakları ve burs başvuru formunu Fon Yönetimi’ne şahsen iletir. Müracaat sırasında mülakat yapılır. Mülakat sonucunda burs için gerekli koşulları taşıyan öğrenciler belirlenir ve yanıt kendilerine e-mail yolu ile bildirilir. (Bu nedenle tüm öğrencilerin e-mail hesapları bulunmalıdır ve burs aldıkları süre boyunca burs yönetimi ile e-mail yolu ile iletişimde olacaklarından bilgileri olmalıdır.)

Başvuru Şekli:


Burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıda belirtilen evraklarla birlikte buradan indirilecek başvuru formunu doldurarak 1 - 10 Eylül tarihleri arasında şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Karşılıksız olan bursun kontenjanı ve miktarı öğrenim yılı başlamadan önce Yönetim Kurulunca belirlenmektedir.
Her yıl, Fon Yönetimi tarafından verilen burs sadece o yıl içindeki eğitim dönemini kapsamakta olup 9 ay süre ile verilir. (15Ekim-15Haziran tarihleri arasındadır.)
Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmamaktadır.  Değerlendirmeler her yıl 11 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında yapılmakta ve burs için gerekli koşulları taşıyan öğrencilere 1 Ekim tarihinde bildirilmekte ve ilk burslar 15 Ekim tarihinde yatırılmaktadır.
Başvuru sırasında ibraz edilecek evrakların eksiksiz ve aşağıda yer alan Progen Tohum A.Ş.adresine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.Eksik, yetersiz, sahte evrakla ve sözlü yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. .

Başvuru için Gerekli Belgeler:


 • Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu (1-10Eylül tarihleri arasında aşağıda iletişim bilgileri bulunan burs merkezinden e-mail, faks ile temin edilebilir.)
 • T.C. kimlik no’lu nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 1 adet fotoğraf
 • Orta öğretim başarısını gösterir belge (transkript)
 • Lise diploması fotokopisi
 • YGS ve LYS sonuç belgesinin fotokopisi
 • Nüfus kayıt örneği (aile)
 • Yurtta kalıyor ise yurt kimliği fotokopisi
 • Üniversite kayıt belgesinin fotokopisi
 • Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar ise SGK’dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi, tapu ve mülkleri gösteren belgelerin fotokopisi, kira sözleşmesi fotokopisi ve diğer gelirleri gösteren belgeler) 
 • Başarı puan belgesi (Üniversitede okumakta olan öğrenciler için transkript)

Bursun Devamlılığı:


Bursun devamlılığı öğrencilerin her yıl derslerinde başarılı olma (Öğrencilerin tüm derslerinden en az “D” ile geçmiş olmaları gerekmektedir.) koşuluna ve bu başarıyı Fon’a belgelemelerine bağlıdır. Transkriptler birinci dönem sonunda en geç 25 Ocak tarihine kadar, ikinci dönem sonunda ise en geç 1 Eylül tarihine kadar fon yönetimine e-mail / faks ya da elden getirerek bildirilmelidir. Transkriptler öğrenci işlerinden kaşe imzalı ya da üniversitenin resmi web sitesinden alınarak üzerinde müdahale edilmeyecek bir formatta gönderilmelidir. Transkriptlerin Fon Yönetimine ulaştığından emin olma yükümlülüğü öğrenciye aittir. Yukarıda belirtilen tarihlere kadar tebliğ edilmeyen transkriptler geçersiz sayılır ve burs iptal edilir.

İletişim Bilgileri:

Progen Tohum A.Ş.
Tel:(326) 285 6700
Faks:(326) 285 6705
e-mail: ik@progenseed.com
Adres:Büyükdalyan Mah. 
2. Kümeevler Sok. 

No. 49 Antakya/HATAY

 

Burs Başvuru Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız